Sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz.

Bizi zem eyleyene rahmet eyle.

MUHABBETTEN MUHAMMED OLDU HÂSIL, MUHAMMEDSİZ MUHABBETTEN NE HASIL?

İSLAMIN LİDERİ YİNE TÜRKİYE OLACAK. BUGÜNKÜ MÜSLÜMANA BAKARSAN OLMAZ GÖRÜNÜR AMMA OLACAK BENİM SULTANIM.
                                                                                                                                                             MUSA BAŞTÜRK (DEDE PAŞA HZ.)             

 ‘’Yakın tarihte İslami bir hâkimiyet olacak, tüm yeryüzü İslam’a dönecek ve İslam’ın başkenti Türkiye olacak, bu topraklar olacak, reisi burası olacak.’’ Abdurrahim Reyhan Hz.


TASAVVUF
Yunus Emre derki,
Gel ey gardaş Hakk’ı bulayım dersen
Bir kâmil Mürşide varmazsan olmaz
Resul’ün cemalin göreyim dersen
Bir kâmil Mürşide varmazsan olmaz
Altın Hesaplama

TASAVVUF NEDİR?

Allah dostlarının dilinden “Tasavvuf” tarifleri:

Cüneyd Bağdadi: “Tasavvuf masiva ile alakayı keserek, Allah ile beraber olmaktır’’

Muhyiddin İbnü’l Arabi: “Tasavvuf ubüdiyyet ahlakıyla süslenmektir’’

Rüveym: ’’Tasavvuf Allah’ın murat ettiğine teveccüh etmek ve O’nun iradesine teslim olmaktır’’.

 Ebü Muhammed Ceriri: ’’Tasavvuf güzel ve ulvi olan her çeşit huyları kazanma girişiminde bulunmak ve çirkin her nevi huylardan da uzaklaşmaya çalışmaktır’’.

Amr b Osaman el-Mekki: “Tasavvuf kulun her zaman, O an içinde işlenmesi en uygun amelle meşgul olmasıdır’’

Semnün: “Tasavvuf ne bir şeye malik olman ve nede bir şeyin sana malik olmasıdır’’.

Ma’ruf: ’’Tasavvuf hakikatleri almak ve halkın elinde bulunana ümit bağlamamaktır’’.

Ebü Hüseyin en-Nüri: ‘’Tasavvuf nefsin bütün hazlarını terk etmektir’’

Seriyy Sakati: “Tasavvuf üç manayı içine alan bir isimdir.”

  1. Mârifetin nuru, verânın nurunu söndürmez,
  2. Kitap ve sünnet’ in zahirine aykırı düşecek şekilde batın ilminden bahsetmez.
  3. Kişinin kerametleri kendisini, Allah Teala’nın insanlara mahrem kıldığı sırları açıklamaya teşvik etmez. Der

Burada marifetten murat ilimdir. İlim verâyı (takvayı) kuvvetlendirdiği nispette faydalıdır. Allah katında en mükerrem insan ,O’ndan en çok korkandır.

Bu iki tarif, insanın yaratılış gayesine uygun bir hayat tarzını ifade ediyor. İnsanın yaradılış sebebi Kur’an-ı Kerimde ’de: “ Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım”(Zariyat,51/56) tarzındadır.

Ubudiyet (kulluk) makamına ulaşan kimse dünyadan da ahiretten de geçer. Her amelinde Allah rızasını gözetir.

Bu kimsenin nazarında altınla-cam, metihle-zem müsavidir. “Müsâvîdir bizde hem medh ile zem” Salih Baba Divânı

Tasavvufi tariflerin pek çoğunda yer alan “Tasavvuf tamamen edepten ibarettir’

İfadesi de bu mesleğin ahlak mesleği olduğunu göstermektedir.

Mevlana Celâleddin Rumi: Edep hakkında şunları söylüyor.

‘’Efendi, bilmiş ol’ ki edep, insanın bedendeki ruhtur. ricaullahın göz ve gönlünün nurudur’’

İnsanoğlunda edep bulunmazsa, o insan değildir. İnsan ile hayvan arasındaki fark edeptir.

İman nedir? diye akıldan sordum. Akıl kalbimin kulağına seslenerek, iman edeptir dedi.

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam6
Toplam Ziyaret227198
Hava Durumu
Takvim
Site Haritası