Sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz.

Bizi zem eyleyene rahmet eyle.

MUHABBETTEN MUHAMMED OLDU HÂSIL, MUHAMMEDSİZ MUHABBETTEN NE HASIL?

İSLAMIN LİDERİ YİNE TÜRKİYE OLACAK. BUGÜNKÜ MÜSLÜMANA BAKARSAN OLMAZ GÖRÜNÜR AMMA OLACAK BENİM SULTANIM.
                                                                                                                                                             MUSA BAŞTÜRK (DEDE PAŞA HZ.)             

 ‘’Yakın tarihte İslami bir hâkimiyet olacak, tüm yeryüzü İslam’a dönecek ve İslam’ın başkenti Türkiye olacak, bu topraklar olacak, reisi burası olacak.’’ Abdurrahim Reyhan Hz.


TASAVVUF
Yunus Emre derki,
Gel ey gardaş Hakk’ı bulayım dersen
Bir kâmil Mürşide varmazsan olmaz
Resul’ün cemalin göreyim dersen
Bir kâmil Mürşide varmazsan olmaz
Altın Hesaplama

HATMENİN FAZİLETİ

HATMENİN FAZİLETİ

"Emirle yapılan zikir ve amellerde hem sevap hem feyiz hem himmet hem de zahir ve batın nimetlerin tamamı vardır."

Piri Sami Hz.

"Hatme, sohbet ve rabıtanın aletidir."
"İhlas ile bu kapıyı bekleyene eşhedü billah o kapı bir gün açılacaktır"

Dede Paşa Hz.


Abdürrahim Reyhan Hz.leri buyurdular ki:

"Benim ilmim yok, amelim yok ama ne buldumsa hatmede buldum."
"Hatme ye gelmeyen ben tarikatlıyım demesin kendini de bizi de kandırmasın."
"Eğer hatme nin nimeti zahir olsa, bu nimeti elde etmek için devletler birbirleriyle harp ederlerdi.''

Yine sofrada yemek yerken şöyle buyurdu
"Vallahi billahi şu yediğimiz nimet hakkı için söylüyorum. Hz. Adem'den kıyamete kadar ömrünüz olsa, her gününüz oruç ile geçse, her gece sabaha kadar namaz kılsanız bir tek hatmenin faziletine ulaşamazsınız. Yalnız farz ibadetler hariç."

"Hatmeye gittiğiniz zaman siyasetten, ticaretten, şundan bundan konuşmayınız. Elinizde Salih Baba Divanı var.Okuyun,bilenler açıklasın."

Dede Paşa Hz.leri buyuruyor ki:
"Bir mürit bir hatmenin sevabının karşılığını görse daha ibadet yapmaz.bu bana ve yedi ceddime yeter derdi."
"Bir küçük hatmede 333,büyük hatmede ise 360 Kur'anı Kerim hatim sevabı vardır. Bir hatimin sevabının ne kadar olduğunu Allah bilir. Kur'an'ın bir tek harfinin bile sevabı sonsuzdur. Demek ki bir hatmenin sevabının nihayeti yoktur."

"İnsan, küçük çocuklar gibi gündüz dışarıda oynar,üstü başı çamur olur.Akşam eve gelince annesi onu yıkar,temizler.Hatme de aynen böyledir.Gündüz yaptığımız günahlardan kirleniyoruz. Akşam banyoda hatme yapıp temizleniyoruz."

- Hatme meclisi, zikir meclisidir. Hz. Peygamber SAV zikir meclislerini cennet bahçelerine benzetiyor: "Cennet bahçelerine girip meyvelerinden yiyiniz."

Cennet bahçeleri nerelerdedir ey Allah'ın Resulü? diye sordular. Buyurdu ki: "Oralar zikir halkalarıdır/'Demek ki zikir meclisi olan yer aynı zamanda cennet bahçesidir. Cennet bahçelerinde neler var düşününüz.

- Hatmede yapılan dualar makbuldür. Hatmede silsile okunur. İsmi okunan ervah oraya teşrif eder. Yani bütün silsile orada.Orası olur evliya meclisi.Bizi duamıza O Zatlar da amin der.Allah da onların duaya amin demesini kabul eder.Onların duası geri dönmez.Onun için hatmede yapılan dualar kabul olur.

- Hatmede okunan salâvat, sure ve dualar arzdan ve semadan gelen belaya karşı dururlar Onun için hatme belayı def eder veya en aza indirir. Bundan dolayı hatme bir şehrin manevi bekçisidir. Hatmeye gelenin sadece kendisine değil, bütün şehir halkına faydası vardır.

- Hatmede okunan sureler ve salâvatlar silsileye hibe edilir. Yani onlara verilen manevi bir hediyedir. Oraya teşrif eden Evliyaullah da oradakilere hediye getirirler. Bu hediyeler maddi değil manevidir.Dünya değil,ahret nimetidir. Ahiretin en küçük nimeti, dünyanın en büyük nimetinden büyüktür.

-Hatmede en büyük kalp ameliyatları yapılır. Silsile meşayihi ve rabıta, büyük manevi operatör doktorlar gibidir.İnsanda bulunan kötü ahlaklar bu kalp ameliyatı ile alınır.Yerine iyi huylar verilir. Nasıl ki Cebrail AS, Hz. Peygamber SAV’i ameliyat etti, kalbini zemzem suyu ile yıkadı ise hatmede de Evliyaullah müritlerinin kalbini ameliyat eder, temizler. İnsanların en efdali olan Hz. Peygamber SAV için buna gerek duyulduysa bizim için de bu elbette daha gereklidir.

-Hatmede silsile okununca gelen ervah orada bulunanlara ve ortaya konan suya nazar ederler. Okunan Esma o suya da okunmuş olur.O su ihlas ile hangi niyetle içilirse aynen şifadır.
-Mürit hiçbir ameli sevap için işlemez. Sadece Allah rızası gözetir. Hatmeye gelen sevap için gelmez."Bu bir emirdir, büyüklerimizin emridir/'diye gelir. Maddi manevi hiçbir şey beklemez.

-Abdürrahim Reyhan Hz.leri buyurdular ki:
"Hatme,teveccüh birdir.Büyük hatme küçük hatmeye göre nasılsa,teveccüh de büyük hatmeye göre aynıdır.
Teveccüh için buyurdular ki: "Bir milyar zararınız olsa,o zararı göze al teveccühe gel.Cenazen mi var,teveccühe gel sonra git cenazeni kaldır. Hatmeyi de buna göre kıyas et!

-Hatmede ihvan birbirini görür, halini hatırını sorar.Derdinden bilir.İhvanın ihvanı görmesi mürşidini görmesi gibidir.Hatme buna vesiledir.

-Evliyaullah ismi anıldığı yerde hazırdır. Allah'ın anıldığı yerde feyiz ve nur vardır.

-Rabıta Allah'ın Esma nurudur. O nurun olduğu yerde şeytan olmaz. Şeytan olmazsa orada vesvese olmaz. Vesvesesiz ibadet elbette daha makbul ve faziletlidir.

Cenabı Allah buyuruyor ki: "İki kişi Allah için bir araya gelirlerse üçüncüsü biz oluruz, üç kişi bir araya gelirlerse dördüncüsü biz oluruz ila ahir.Yüz kişi bir araya gelirlerse yüz birincisi biz oluruz."Hatme Allah için bir araya gelinen bir meclistir.

-Hatmeye gelenlerin niyet ve rabıtaları ve fikirleri bir olursa orası gerçek bir zikir meclisi olur, maksat daha çabuk hasıl olur.

Salih Baba buyuruyor ki:

"Kuralım halkayı, zikri
Kamu edelim fikri
Kılalım hamd ile şükrü
Bu meydanı muhabbettir
Bu ıyd-ı meserrettir."

-Zikir için halka olunduğu zaman arzın ve sema vatın kapıları açılır. Bütün mahlûkat zikre başlar.

"Nakşibendî’ler kurunca halkayı zikri illayi hu
Keşfolur arz-ı semavat arş-ı ala Hu çeker."

-Tarikata girmemiş fakat inanan ve evliyaullahı sevenlere 'muhib' denir. Hatmede bulunanlar için ne sevap ne kar varsa muhib için de aynen vardır. Ayrıca hatmenin sonunda yapılan dua da muhiblere ve bütün tarikat mensuplarına da hibe edilir. Dünyanın neresinde bir hatme okunsa ona bütün ihvan ortaktır. Mesela bir günde dünyada on bin hatme okunsa bir mürit sanki bir günde on bin hatme okumuş gibidir.

-Hatmeye gelmemek şunlardan olur insanın işi, gücü veya mazereti vardır.(Cenaze, düğün, hastalık, yolculuk, misafir vb.) Gelmek ister ama gelemez. Bunlar da hatmeye gelmiş sayılır. Hatmeye gelenler gibi nimet alırlar.

Eğer insan nefsine uyar, tembellik eder mazeretsiz olarak gelmez ise hatmenin nimetinden mahrum olur.Muhabbeti azalır.Ya da gelmeme sebebi olarak, orada olan birini veya bir şeyi mazeret gösterip gemlemezlik ederse işte bu felakettir.

Efendi Hz.leri buyurdu ki: "Bu kibirden başka ne olabilir, vah vah vah."

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam5
Toplam Ziyaret227197
Hava Durumu
Takvim
Site Haritası