Sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz.

Bizi zem eyleyene rahmet eyle.

MUHABBETTEN MUHAMMED OLDU HÂSIL, MUHAMMEDSİZ MUHABBETTEN NE HASIL?

İSLAMIN LİDERİ YİNE TÜRKİYE OLACAK. BUGÜNKÜ MÜSLÜMANA BAKARSAN OLMAZ GÖRÜNÜR AMMA OLACAK BENİM SULTANIM.
                                                                                                                                                             MUSA BAŞTÜRK (DEDE PAŞA HZ.)             

 ‘’Yakın tarihte İslami bir hâkimiyet olacak, tüm yeryüzü İslam’a dönecek ve İslam’ın başkenti Türkiye olacak, bu topraklar olacak, reisi burası olacak.’’ Abdurrahim Reyhan Hz.


TASAVVUF
Yunus Emre derki,
Gel ey gardaş Hakk’ı bulayım dersen
Bir kâmil Mürşide varmazsan olmaz
Resul’ün cemalin göreyim dersen
Bir kâmil Mürşide varmazsan olmaz
Altın Hesaplama

YEŞİLAY HAFTASI

İÇME SİGARA

Allah saklasın bir gün
Düğüm olur nefesin,
Titrer tükenir sesin,
içme dostum sigara.

Günbegün bronşlara,
Zift dolar kara kara,
Ağzın zehire döner,
içme dostum sigara.

Hem canına kastı var,
Hem de kesene zarar,
Biraz irade kullan,
içme dostum sigara.

Ne ikram al, ne de et,
Korkma kopmaz kıyamet,
içkiden bile kötü,
içme dostum sigara.

Deme derdime yoldaş,
Bana sessiz arkadaş,
Zehirden vefa olmaz,
içme dostum sigara.

Aldanma dumanına,
Kıyma tatlı canına,
Nikotin güçlü zehir,
içme dostum sigara.

Ya rengini soldurur,
Ya zamansız öldürür,
Mutlaka zarar verir,
içme dostum sigara.

De ki söylüyor doğru,
Güzide Taranoğlu,
Söz ver kendi kendine,
içme dostum sigara.

Güzide Taranoğlu

 

 SAĞLIĞA ZARAR


Sigara, içki ve kumar,
Hepsi sağlığa zarar.
Kendini, keseni düşün,
İnsan canına mı kıyar?

Eroin, kokain, esrar
Gençliğini tüm yıkar.
Aileni, kendini düşün,
İnsan bir kez doğar.
Kazım SAYMALI

 

  YEŞİLAY

Yeşil bir ay bembeyaz,
Bayrağının tek süsü.
Sağlığımız, canımız,
Yeşilay’ın ülküsü.

Korumaya çalışır,
Yurttaşları içkiden.
İnsanlıktan sıyrılır,
Çünkü sarhoş bir beden.

Vatanını sevenler,
Korumalı milleti.
Ocakları söndüren,
İçki, kumar illeti.

İ. Hakkı TALAS

 

SAĞLIK DÜŞMANLARI


Sağlığının düşmanları:
İçki, sigara, kumar.
Bunlara alışanlar,
Görürler pek çok zarar.

İçkinin kötülüğü,
Saymakla bitmez her an.
Katil bile olur da,
Hatırlayamaz insan.

Vücuduna, kesene.
Zararı çoktur onun.
Tütün ömrü kısaltır,
Çabucak gelir sonu.

Hazineyi eritir,
Cebinde kalmaz para.
Kumar kötü bir illet,
Alışan düşer dara,

Sağlık düşmanlarından
Korun, her an uzak ol.
Yaşamak istiyorsan,
Kendine bul başka yol

İbrahim GÜNGÖR

 

 

 SİGARAYA BAŞLAMA VE SİGARANIN ZARARLARI

Tüm uyarılara, alınan önlemlere rağmen, özellikle öğrenciler ve gençler arasın-da sigara alışkanlığı yaygınlaşmaktadır. Yapılan araştırmalara göre başkalarına özenme, sıkıntı, arkadaşların etkisi, gösteriş, zevk, baskı gibi nedenlerle sigaraya başlanıyor.
Hangi nedenle başlanırsa başlansın sigara hiçbir sorunu çözmez. Tam tersi, sorunlara yeni sorunlar ekler. Bilinen, bilinmeyen pek çok zarara yol açar.
Sağlığımız üzerinde:
1. Öksürük,
2. Gırtlak kanseri,
3. Akciğer kanseri,
4. İştahsızlık,
5. Sindirim bozuklukları,
6. Çeşitli mide ve bağırsak hastalıkları,
7. Kalp ve damar rahatsızlıkları,
8. Uykusuzluk hali,
9. Görme bozuklukları,
10. Ciltte buruşma
gibi rahatsızlıklara yol açar. Bu belirtiler hemen ortaya çıkmayabilir ama zamanla kendini hissettirir ve sonunda yapacağım yapar. Herkes bunları bilmeli ve sigaradan uzak durmalıdır.

SİGARADAKİ ZEHİRLER

Aseton (Boya sökücü)
Nikotin (Böcek öldürücü)
Metanol (Roket yakıtı)
Karbonmonoksit (Otomobillerin egzozlarından çıkan zehirli gaz)
Piren (Kanser yapıcı madde)
Dibenzakridin (Kanser yapıcı madde)
Hidrojen siyanür (Gaz odalarında insan öldürmek için kullanılır.)
Amonyak (Temizlik maddesi)
Toluidin (Kanser yapıcı madde)
Dretan (Kanser yapıcı madde)
Toluen (Endüstride çözücü olarak kullanılır.)
Arsenik (Fare zehiri)
Bütan (Çakmak gazı)
DDT (Haşarat öldürücü)
Fenol
Sigaranın filtresinde:
Naftalin
Kadmiyum (Akü yapımında kullanılan madde)
Polonyum-210 (Kanser yapıcı madde)
Sigarada bunlardan başka daha 4000 kadar zehir vardır.


  UYUŞTURUCU MADDELER

Öteki zararl ı maddelere oranla çok daha büyük felaketlere; kişisel, ailesel ve toplumsal felaketlere sebep olan uyuşturucular günümüz gençliği için en büyük tehlikelerden birisidir.
Başlıca uyuşturucu maddeler şunlardır:

AFYON
Afyon,"papaver somniferum" adlı bir bitkinin baş kısmından elde edilen bir maddedir. Aslında afyon kozası uyuşturucu değildir. Kozanın dış kabuğunda bulunan süt, uyuşturucu niteliktedir.
Önce süt halinde elde edilen ham afyon, birtakım işlemlerden geçirilerek "işlenmiş afyon" elde edilir. Bundan da çeşitli uyuşturucular yapılır.


MORFİN
Morfin, afyondan çözelti halinde elde edilmesi, buharlaşma ve kalsiyum klorür çözeltisi ile yeniden çözme işlemlerini gerektirir. Bir çözeltinin ayrılmasından sonra, sıvı kısım birkaç kez buharlaştırılır ve geride morfin ve kodein kristalleri toplanır. Bunlar amonyak yardımıyla çözündürüldükten sonra yeniden kristalleştirilir. Böylece morfin, çözeltide kalan kodeinden ayrılmış olur. Elde edilen morfin kristalleri renksiz ve kokusuzdur.
Morfin, bol rüyalı bir uyku verir. İlk şırıngadan sonra tam tersine, sıkıntı ve bulantıya neden olur. Sindirim sistemi üzerinde etkilidir, kabızlık yapar. Tansiyon düşürür, salgıları azaltır.
Morfinin yüksek dozlarda alınması sonucu meydana gelen akut zehirlenme, bulantıyla birlikte ruhsal uyarılma hali yaratır. Bunu solunum yavaşlaması ile birlikte koma, morartı ve ölüm izler.
Morfinin uzun süre kullanılması alışkanlıkla birlikte ciddi bedensel ve ruhsal bağımlılık yaratır. 

ESRAR
Esrar, hintkeneviri çiçekteyken kurutulup toz haline getirilerek elde edilir. Yeşil renkli, özel kokulu bir tozdur. Genellikle levha ve çubuk halinde bulunur. Toz halindeki esrara "kubar" denir.
Esrar tüttürülerek içildikten 30 dakika sonra en yüksek etkiyi gösterir; aynı etki hintkeneviri yağı damardan şırınga edildiğinde de görülür.
Esrar yüksek dozda kullanıldığında, vücut biçiminde çarpılma, bazen heyecanla birlikte düşsel görüntüler yaratır. Fizyolojik olarak, çarpıntı, kaslarda güçsüzlük ve hareket sapmaları olur, göz akları kanlanır. Esrarın uzun süre kullanılması uyuşturucu alışkanlığı yaratır.

KOKAİN
Kokain, koka bitkisinin yapraklarından çıkarılan, beyaz kristaller halinde güçlü alkaloittir.
Yaygın uyuşturucu maddelerden birisi olan kokain toz halde burna çekilerek, çözelti halinde deri altına şırınga edilerek ya da sigara gibi içilerek kullanılır. Burun mukozasından kolaylıkla emildiği için daha çok burun yoluyla kullanılırsa da oldukça tahriş edicidir. Aşırı kullanımda burun boşluğunda yaralara neden olur.
Kokain, kısa sürede psikolojik bir bağımlılık yapar. Merkezî sinir sistemi için çok toksik bir maddedir. Beyin kabuğunu uyararak öfori oluşturur, görsel, işitsel rahatsızlıklara neden olur. Giderek uykusuzluk, sinirlilik, sindirim bozukluğu ve aşırı kilo kaybı görülür. Miktarın artırılması ve kronik kullanımlar paranoyaya neden olur. Sinirsisteminin işlevinin büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla da solunum yetmezliği ve ölüm olayları görülür

LSD-25 (Lyserg Saure Diathyiamid)
İlk defa 1938'de sentetik olarak elde edilmiş, sonra çavdar mahmuzu taneciklerinden doğal olarak bulunmuştur.
LSD'nin sinir sistemince emilmesi hızlıdır ve kişi sırayla üç değişik etki duyar:
1. Kalp atışının hızlanması, atardamar basıncının yükselmesi, sindirim bozuklukları.
2. Algılama etkileri: Görsel ve işitsel belirtiler.
3. Ruhsal etkiler: Zaman kavramının bozulması, düşünce akışında bozukluklar, uyanıkken düş görme hali, kişilik kaybı duygusu. Şiddetli değişmeler, kendine ya da başkalarına saldırganlık hali.


BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
•Akciğer kanserinin % 90'ı, gırtlak kanserinin % 99'u sigara kaynaklıdır.
•45-50 yaşın altındaki erkeklerde koronerden (kalp) ölenlerin %80'i sigara kaynaklıdır.
•Sigara içenlerin vücuduna % 15 ile, %33 daha az oksijen girmektedir. Bu, önce beyin ve kalbin harabiyeti demektir.
•Uyuşturucular arasında en çok ölüme sebep olan madde sigaradır.
•Sigara tiryakilerinin dörtte biri sigaradan ölmektedir.
•Sigara, alkolle içilince daha zararlı olur.
•Vücudu hantallaştıran, teni bozan üç şey vardır: İçki, içki, içki. ÜLKEMİZDE:
Cinayetlerin............................% 85
Irza tecavüzlerin.......................yo 50
Şiddet olaylarının.....................% 50
Trafik kazalarının......................% 65
Eşlerini dövenlerin....................."/o 70
Akıl hastalarının........................% 60
sebebi alkoldür.

 

 

 *YEŞİLAY HAFTASI*


Alkollü içki, sigara ve uyuşturucunun zararını bilmeyenimiz yoktur. Ama ne yazık ki insanlar yine de bilinçsiz bir şekilde bunları tüketmeye devam etmektedirler. 5 Mart 1920 tarihinde Hilal-i Ahdar Derneği kurulmuştur. Hilal ay, ahdar da yeşil anlamına gelmektedir. Hilal-i Ahdar Derneği daha sonra Yeşilay adını almıştır. Bu derneğin amacı, alkollü içki, sigara ve uyuşturucunun zararlarını topluma anlatmak ve bunları içenleri vazgeçirmektir.

Uyuşturucu denilince akla esrar, eroin ve kokain gibi maddeler gelmektedir. Ülkemizde bu maddelerin kullanılması ve satılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlara ağır hapis cezaları verilir. Uyuşturucu madde adından da anlaşılacağı gibi insan vücudunu uyuşturur ve bağımlılık yaratır. Sağlıklı bir insanın bu maddelere yaklaşması düşünülemez. Uyuşturucu madde kullanımının sonu ölümdür. Sapık ilişkiler ve bu ilişkilerden kaynaklanan suçları genelde uyuşturucu kullanan insanlar işlemektedir.

İçildiğinde insanı sarhoş eden maddelere alkollü içkiler diyoruz. Sarhoş olan insan kolayca suç işler. Trafik kazalarının büyük bir bölümü, içkili araba kullanmaktan ileri gelmektedir. İçki içen insanların aile hayatları da yok denecek şekildedir. Eşlerini ve çocuklarını döven insanların büyük bir bölümü içki içip sarhoş olan insanlardır. Sarhoş insanlar, çevrelerini de rahatsız ederler. Beyin, kalp, mide ve akciğer gibi organlar içkiden etkilenir. Ülser, felç ve siroz gibi hastalıklara ise içki sebep olmaktadır.

Bir başka zararlı alışkanlıkta sigaradır. Ne yazık ki sigara, toplumumuzda yaygın olarak içilen bir maddedir. İştahı kesip, akciğerlerimizde büyük tahribata neden olur. Sigara içen insanlar, ömürlerinin önemli bir bölümünü bu canavarın eline teslim etmiş olurlar. Sigaranın kansere sebep olduğunu ise artık bilmeyenimiz kalmamıştır.

Bütün kötülüklerin anası olan uyuşturucu, alkollü içkiler ve sigaradan uzak, sağlıklı bir ömür geçirmenizi diliyorum.

 

 

  *YEŞİLAY HAFTASI GÜZEL SÖZLER*


* İçki güldürür, süründürür, öldürür.
* İçki sağlığın düşmanıdır.
* İçki kötülükler doğurur.
* İçki aile bütçesini eritir.
* İçki sinir ve sindirim sistemlerini bozar.
* Alkol almak, gönüllü çılgınlıktır.
* İçkinin girdiği yerden akıl, ahlak ve utanma kaçar.
* Sigara kanserle kardeştir.
* Akıllı adamların tek içkisi sudur.
* İçki bütün kötülüklerin anasıdır.
* İçki öldürür, kumar söndürür, spor güldürür.
* İçki insanı sefalete, rezalete hatta cinayete sürükler.
* Alkol, veremin en yakın dostudur.
* Alkol kapıdan girerse, mutluluk pencereden çıkar.
* Toplumdaki pek çok facianın sorumlusu içkidir.

 

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam16
Toplam Ziyaret220644
Hava Durumu
Takvim
Site Haritası